Bureau

Visie
Ontwerpen met erfgoed is meer dan hergebruik van de stenen. Het gaat om het behouden van het verhaal dat die stenen vertellen. BERNS architectuur verdiept zich in de geschiedenis van het gebouw en zijn omgeving en denkt conceptueel na over de omgang met erfgoed. Daarbij kiezen we telkens positie ten opzichte van de geschiedenis en verhouden we ons tot de kernwaarden en het historisch materiaal.

Restaureren is ontwerpen. Bevriezen van het bestaande is zelden een goede oplossing voor een actueel vraagstuk, juist het gebruik is de beste waarborg voor behoud. BERNS architectuur verbindt unieke kwaliteiten van een oud gebouw met een actuele functie. Onze kennis van de historie van gebouwen en een gevoel voor balans tussen oude waarden en nieuwe wensen zijn daarbij van groot belang. Met restaureren, transformeren en verduurzamen dragen we bij aan het behoud van waardevolle en bijzondere gebouwen voor toekomstige generaties.

Werkwijze
BERNS architectuur is heel bewust een klein bureau met een groot netwerk. Met ons team van specialisten werken we in wisselende verbanden met vakgenoten en collega’s in andere vakgebieden aan een breed scala van projecten. Dat stelt ons in staat om per project samen te werken met de juiste mensen die met hun specifieke kennis bijdragen aan een optimaal resultaat.

Een goed ontwerp begint met goed onderzoek. We analyseren het gebouw, de omgeving en de architect. We verkennen de kwaliteiten, beperkingen, kansen en kernwaarden. Dit onderzoek vormt het uitgangspunt voor het ontwerp. In het ontwerp maken we samen met de opdrachtgever een heldere afweging tussen alle belangen en wensen. Met onze ervaring en grondige aanpak komen we met innovatieve oplossingen voor nieuw gebruik.

Expertise
BERNS architectuur is gespecialiseerd in onderzoek en ontwerp van erfgoed en monumenten. We zetten onze kennis en kunde in tijdens verschillende fasen van het proces.

Transformatiekaders slaan in complexe projecten een brug tussen onderzoek en ontwerp. Aan de hand van de cultuurhistorische waardering van het gebouw en de analyse van het ruimtelijk en architectonisch concept maken we inzichtelijk waar de mogelijkheden liggen voor transformatie. Het resultaat is een overzicht van ingrepen die kansen bieden voor nieuw gebruik en tegelijk het erfgoed versterken. Een transformatiekader biedt houvast en inspiratie aan de ontwerper en wordt ook als toetsingskader voor de beoordeling benut.

Haalbaarheidsonderzoeken zijn een goede manier om bij aanvang van een project alle ruimtelijke en functionele mogelijkheden van erfgoed voor toekomstig gebruik op een eenvoudige manier te verkennen.

Ontwerp en restauratie zijn voor BERNS architectuur onlosmakelijk verbonden. Met kennis van restauratie en vaardig ontwerp blazen we oude gebouwen nieuw leven in. Eigen onderzoek en dat van adviseurs ligt aan de basis van een weloverwogen ontwerp dat werkt op alle schaalniveaus, van interactie met de omgeving tot passende details en materiaalgebruik. Om het ontwerp te verwezenlijken bieden we esthetische begeleiding aan tijdens de uitvoering.

Duurzaamheid is ook in monumenten van belang. BERNS architectuur heeft kennis van duurzame systemen en materialen die met het monument samenwerken. We ontwerpen principes die de kwaliteit van het erfgoed gebruiken om tot een duurzaam en gezond gebouw te komen.

Camiel Berns

Directeur – architect

Camiel heeft een grote passie voor restaureren, renoveren en herbestemmen van oude gebouwen. Al sinds zijn studie aan de TU Delft werkt hij aan dit type bijzondere opgaven. In 2012 heeft Camiel bureau BERNS architectuur opgericht om zich volledig te kunnen richten op de restauratie en transformatie van monumenten, industrieel erfgoed, kerken en woonhuizen. Beknopt CV

Cees van Reeven

Projectleider

Steven Bekkers

Projectarchitect

Lisa Noorman

Architect

Wieger Bronstring

Architect

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat deze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.