Over BERNS architectuur

Ruimte voor Transformatie

MISSIE

BERNS architectuur stelt zich tot doel om oude, vervallen of schijnbaar onbruikbare gebouwen nieuw leven in te blazen door ze te restaureren, renoveren of transformeren. Daarmee willen we bijdragen aan het behoud van waardevol en bijzondere gebouwen voor toekomstige generaties én een duurzamere samenleving: minder afval, minder energie voor de productie van nieuwe materialen en minder energieverbruik in de gebouwen. Met onze ontwerpen tonen we aan dat hergebruik mooie, functionele en verrassende gebouwen oplevert die echt meerwaarde leveren voor hun gebruiker.

WERKWIJZE

Met groot enthousiasme werken we aan elke opgave, met respect voor het bestaande en interesse voor het nieuwe.

Een goed ontwerp begint met goed onderzoek: kijken wat er is, wat maakt dit gebouw bijzonder, waar liggen kansen, wat is goed en wat kan beter? En daarnaast: wat wil de opdrachtgever? Hoe kunnen we zijn of haar wensen vertalen naar een ontwerp waarin oud en nieuw samen een mooi geheel vormen?

BERNS architectuur is heel bewust een klein bureau met een groot netwerk. Dat stelt ons in staat om per project samen te werken met de juiste mensen die met hun specifieke kennis bijdragen aan een optimaal resultaat.  Zo blijven we geïnspireerd en zo houden we de kosten laag.

Elk project beginnen we met een open en vrijblijvend schetsgesprek. In dit gesprek proberen we de wensen van de opdrachtgever met behulp van schetsen helder te krijgen. Pas daarna kunnen we een duidelijke offerte opstellen waarin we aangeven wat we doen, hoe lang dat duurt en hoeveel dat kost.

DIENSTEN

BERNS architectuur is gespecialiseerd in het restaureren en transformeren van bijzondere oude gebouwen. Onze werkzaamheden variëren van een quickscan naar mogelijkheden voor herbestemming, bouwhistorisch onderzoek tot het maken van ontwerpen en het begeleiden van de uitvoering.

BERNS is lid van de BNA en werkt volgens de richtlijnen van deze beroepsvereniging.

Voor particuliere opdrachtgevers werken we met de consumentenregeling: https://www.bna.nl/werken-met-een-architect/contractvorming/consumentenregeling/

Voor professionele opdrachtgevers werken we met de DNR2011: https://www.bna.nl/werken-met-een-architect/contractvorming/de-nieuwe-regeling-dnr/

TEAM

Camiel Berns

Architect & Oprichter

Directeur – eigenaar

Camiel heeft een grote passie voor restaureren, renoveren en herbestemmen van oude gebouwen. Al sinds mijn studie aan de TU Delft werkt hij aan dit type bijzondere opgaven. In 2012 is bureau BERNS architectuur opgericht om zich volledig te kunnen richten op de restauratie en transformatie van monumenten, industrieel erfgoed, kerken en particuliere woonhuizen. Bij ieder project zoekt BERNS architectuur de juiste mensen die met hun specifieke kennis bijdragen aan een optimaal resultaat.

CV Camiel Berns

Cees van Reeven

Projectleider

Steven Bekkers

Architect ontwerper

Lisa Noorman

Assistent ontwerper

Wieger Bronstring

Architect