BERNS architectuur

Ruimte voor Transformatie

BERNS architectuur is een architectenbureau met passie voor en kennis van oude gebouwen. We zijn gespecialiseerd in het restaureren, herbestemmen en verduurzamen van monumenten, industriëel erfgoed, kerken en particuliere woonhuizen.

Ons motto is “Ruimte voor Transformatie” : Waar zitten de kansen voor het transformeren van het gebouw zonder dat de unieke kwaliteiten verloren gaan? We zoeken naar de juiste balans tussen behoud en vernieuwing.

Onze werkwijze komt terug in ons logo: iets nieuws toevoegen maar het oude altijd zichtbaar laten óf juist iets weg laten waardoor het bestaande beter tot zijn recht komt. Onze kennis van de historie van het gebouw en een gevoel voor balans tussen oud en nieuw zijn daarbij van groot belang.

Projecten

Bureau

Met groot enthousiasme werken we aan elke opgave

concept transformatie erfgoed

Missie

BERNS architectuur stelt zich tot doel om oude, vervallen of schijnbaar onbruikbare gebouwen nieuw leven in te blazen door ze te restaureren, renoveren of transformeren.

interieur werkfabriek overleg

Werkwijze

BERNS architectuur is heel bewust een klein bureau met een groot netwerk. Met een klein vast team en enkele samenwerkingspartners werken wij aan een heel breed scala aan projecten. De spil in dit netwerk is Camiel Berns. Bij ieder project zoekt hij de juiste mensen die met hun specifieke kennis bijdragen aan een optimaal resultaat. Zo blijven we leren en zo blijven we geïnspireerd.

uitbreiding monumentaal woonhuis

Diensten

Onze werkzaamheden variëren van een quickscan naar mogelijkheden voor herbestemming, bouwhistorisch onderzoek tot het maken van ontwerpen en het begeleiden van de uitvoering.

BERNS architectuur

camiel berns

Camiel Berns

Directeur – eigenaar

Ik heb een grote passie voor restaureren, renoveren en herbestemmen van oude gebouwen. Al sinds mijn studie aan de TU Delft werk ik aan dit type bijzondere opgaven.In 2012 heb ik mijn bureau BERNS architectuur opgericht om mij volledig te kunnen richten op de restauratie en transformatie van monumenten, industrieel erfgoed, kerken en particuliere woonhuizen. Bij ieder project zoek ik de juiste mensen die met hun specifieke kennis bijdragen aan een optimaal resultaat. Daardoor blijf ik leren en het geeft me inspiratie.

Bekijk CV Camiel Berns